Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό

kozanid's picture

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού) ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε προσωπικό , διάρκειας πέντε (5) μηνών, με δυνατότητα υπογραφής νέας σύμβασης έως την λήξη της Πράξης, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και επιμόρφωσης» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» με κωδικό ΟΠΣ 296121, η οποία χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΑΙΘ, για την υποστήριξη του ΠΕ6: «Μελέτη για τη χρήση MOOC για την εκπαίδευση υφιστάμενων και υποψηφίων μελών ΣΕΠ»,

(υποβολή υποψηφιοτήτων: 02/06/14 - 13/06/2014)

 

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.
Κατεβάσετε την Πρόταση εδώ.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.