Εξετάσεις Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής 2 (Ιούνιος 2014)

thomos's picture

Εξετάσεις Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής 2 (Ιούνιος 2014)

  • Η εξέταση του μαθήματος: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 2, θα πραγματοποιηθεί σε δύο συνεχόμενες ημέρες:Πέμπτη 3/7 και Παρασκευή 4/7.
  • Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις (δηλαδή καμία απουσία στις 5 εργαστηρίακές ασκήσεις και μ.ο. βαθμολογίας των ασκήσεων >= 5) και κατόπιν να κάνουν εγγραφή σε μία από τις Ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στο eclass. Η δήλωση ομάδας θα γίνει αποκλειστικά μέσω του eclass και δεν θα γίνονται δεκτές αλλαγές ώρας.
  • Η εξέταση θα διαρκεί 50 λεπτά και θα περιλαμβάνει τυχαία ερωτήματα από το φυλλάδιο των ασκήσεων που σας δόθηκε στην αρχή του εργαστηρίου. Κατά την διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να εκτελέσετε το ερώτημα που θα σας ζητηθεί και να καταγράψετε στην γραπτή κόλλα τις απαντήσεις στα πρακτικά και θεωρητικά υπο-ερωτήματα. Το φυλλάδιο με τα ερωτήματα που πρέπει να εκτελέσετε θα σας δοθεί επί τόπου στην εξέταση. Δεν χρειάζεται να έχετε μαζί σας τα δικά σας φυλλάδια ενώ απαγορεύονται οι προσωπικές σημειώσεις. Απαραίτητο επίσης είναι να έχετε κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας.

Χρήστος Θώμος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.