Θέση Εργασίας - Senior Web Developer

arapti's picture

Η εταιρεία ERGOLOGIC AEBE (www.ergologic.gr), επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:
 

Senior Web Developer

 

για τη στελέχωση του τμήματος ανάπτυξης στα γραφεία της Πάτρας

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε ανάλογη θέση
 • Απόφοιτος Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Πληροφορικής
 • Ευχέρεια στην ανάλυση απαιτήσεων
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και διαχείριση βάσεων δεδομένων (SQL Server, Oracle, MySQL, Postgresql)
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε περιβάλλοντα Asp.NET MVC και PHP
 • Πρόσθετα προσόντα JavaScript, JQuery, AngularJS, AJAX, HTML/XHTML, CSS, Bootstrap
 • Επιθυμητή γνώση Sharepoint, 
 • Εξοικείωση με Windows Server, Network and Internet Security.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Ομαδική Εργασία, άριστη επικοινωνία μέσα στην ομάδα.
 • Για τους άνδρες πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

 


Η Ergologic προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο Οργανισμό
 • Συνεχή επιμόρφωση

 


Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ergologic.gr, υπ’ όψη κας Κ. Καράμπελα

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.