Εκθέσεις αξιολόγησης για τον υποψήφιο κ. Ι. Καραγιάννη

Εκ των επιλεγέντων απο την 7μελή Επιτροπή αξιολογητών κ.κ. .κ. Χρ. Παπαδημητρίου, University of California at Berkeley, USA, και Ε. Κρανάκη, Carleton University, Canada.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.