Εκθέσεις αξιολόγησης του υποψηφίου κ. Ι. Καραγιάννη

Εκ των επιλεγέντων από τον υποψήφιο κ. Ι. Καραγιάννη αξιολογητών κ.κ. Ε. Πάσχου και Η. Κουτσουπιά.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.