Πρόσκληση Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για κρίση και επιλογή (εξέλιξη κ. Ι. Καραγιάννη))

Πάτρα 12/3/2015

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 259

ΠΡΟΣ:  τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής (Τακτικά & Αναπληρωματικά)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για κρίση και επιλογή     

Κοιν.:     1) Ορισθέντες από την Επταμελή Επιτροπή Αξιολογητές Καθηγητές κ.κ. Χρ. Παπαδημητρίου και    Ευ. Κρανάκη   2) Υπεύθυνο αίθουσας τηλεδιάσκεψης

                Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής, που θα γίνει τη Τετάρτη 1-4-2015 και ώρα 15:30 στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων teleconference@upatras.gr , στον τρίτο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, με θέμα: κρίση και επιλογή για μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη του Επίκ. Καθηγητή κ. Ιωάννη Καραγιάννη,  με γνωστικό αντικείμενο «Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους» του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής, Καθηγητής Στ. Κοσμαδάκης

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.