Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά"

Συνημμένα οι Αποφάσεις της Πρώτης Συνεδρίασης της Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη του τότε υπηρετούντος Αναπλ. Καθηγητή κ. Χρήστου Ντούσκου, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στις Διαφορικές Εξισώσεις και τη Μηχανική» του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.