Προκηρύξεις θέσεων από εξέλιξη μελών ΔΕΠ του ΤΜΗΥ&Π

secretary's picture
Category: 

Συνημμένα βρείτε συνοπτικές πληροφορίες και το ΦΕΚ τεσσάρων (4) προκηρύξεων θέσεων μελών ΔΕΠ στο ΤΜΗΥ&Π από εξέλιξη υπηρετούντων καθηγητών. Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις 12-12-2016. Περισσότερες πληροφορίες στο ΑΠΕΛΛΑ. ΦΕΚ Γ΄944 & Γ΄948 / 4-10-2016.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.