Προκήρυξη 3 υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες

garofala's picture
Category: 

Η Ομάδα Διαχείρισης & Αρχιτεκτονικών Δικτύων (http://nam.ece.upatras.gr/) προκηρύσσει 3 υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων στη θεματική περιοχή του Διαδικτύου Επόμενης Γενιάς (Next Generation Internet). Ενδεικτική περιγραφή της κάθε θέσης καθώς και τα προαπαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα δίνονται παρακάτω αναλυτικά.

1.      Κωδ. Θέσης: ΝΑΜ-PhD1-NFV-VNF:

Τίτλος: Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών σε δίκτυα νέας γενιάς, 5G, NFV (Network Functions Virtualization) και SDN (Software Defined Networks) Δίκτυα.

Σύντομη Περιγραφή: Ο υποψήφιος διδάκτορας θα επικεντρώσει σε μεθόδους σχεδιασμού ανάπτυξης εικονικών δικτυακών λειτουργιών (Virtual Network Functions) με στόχο την περιγραφή και σύνθεσή τους σε ολοκληρωμένες δικτυακές υπηρεσίες πάνω από NFV δίκτυα. Τα προϊόντα της έρευνας θα δοκιμασθούν και θα τρέξουν σε πραγματικές 5G/NFV/SDN υποδομές.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό Πτυχίο ή Μάστερ σε Computer Science, ή Computer Engineering, ή Electrical Engineering, Πολύ καλές γνώσεις σε αρχιτεκτονικές δικτύων και πρωτοκόλλων, προγραμματισμού (κατά προτίμηση C ή Python) και καλή εμπειρία ανάπτυξης σε Linux περιβάλλον.

Επιθυμητά Προσόντα: Εμπειρία σε δικτυακό προγραμματισμό (Network Programming), και σε υλοποίηση δικτυακών πρωτοκόλλων

2.      Κωδ. Θέσης: ΝΑΜ-PhD2-NFV-ML

Τίτλος: Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτοματοποιημένων μηχανισμών διαχείρισης σε 5G, NFV (Network Functions Virtualization) και SDN (Software Defined Networks) Δίκτυα.

Σύντομη Περιγραφή: Ο υποψήφιος διδάκτορας θα μελετήσει την χρήση μεθόδων τεχνητής ευφυΐας όπως machine learning και data mining για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων μηχανισμών διαχείρισης εικονικών δικτύων και των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό Πτυχίο ή Μάστερ σε Computer Science, ή Computer Engineering, ή Electrical Engineering, Πολύ καλές γνώσεις σε αρχιτεκτονικές δικτύων και πρωτοκόλλων, προγραμματισμού (κατά προτίμηση C ή Python) και εμπειρία σε Machine Learning και Data Mining.

Επιθυμητά Προσόντα: Εμπειρία σε διαδικτυακό προγραμματισμό (web services), υλοποίηση πρωτοκόλλων, καλό μαθηματικό υπόβαθρο

3.      Κωδ. Θέσης: ΝΑΜ-PhD2-NetCS:

Τίτλος: Σχεδιασμός και Μελέτη Δικτυωμένων Συστημάτων Ελέγχου (Network Controlled Systems).

Σύντομη Περιγραφή: Συστήματα ελέγχου περιλαμβάνουν συνήθως αισθητήρες (sensors), ενεργοποιητές (actuators) και ψηφιακούς ελεγκτές (digital controllers), ενώ αποτελούν μια από τις βασικές συνιστώσες κυβερνοφυσικών συστημάτων (Cyber-Physical Systems). Στo πλαίσιo αυτό είναι δυνατόν να κατανέμονται σε μία μεγάλη γεωγραφική περιοχή π.χ. πόλη και για το λόγο αυτό απαιτείται η αποτελεσματική δικτύωσή τους και συντονισμό τους για την αποδοτική λειτουργία τους. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα μελετήσει στρατηγικές ελέγχου για την αντιμετώπιση των χρονικών καθυστερήσεων στην μετάδοση των δεδομένων και την απώλεια πακέτων, ενώ θα σχεδιάσει αλγορίθμους δικτύωσης κατανεμημένων συστημάτων χρησιμοποιώντας νέες δικτυακές τεχνολογίες όπως NFV & SDN. Τέλος θα εφαρμόσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του σε περιβάλλοντα ΙοΤ.

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό Πτυχίο ή Μάστερ σε Computer Science, ή Electrical Engineering, πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού, ανάπτυξη σε ενσωματωμένα συστήματα, βασικές γνώσεις σε δίκτυα και αυτόματο έλεγχο, δυνατό μαθηματικό υπόβαθρο .

Επιθυμητά Προσόντα: Κατανεμημένα συστήματα, θεωρία βελτιστοποίησης και σθεναρός έλεγχος

Επιπρόσθετες πληροφορίες: Αίτηση μπορούν να κάνουν κι όσοι υποψήφιοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος 2017). Οι θέσεις είναι άμεσα διαθέσιμες και θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τον Οκτώβριο ενώ η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει στις 15 Ιουλίου, 1 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου και υπό την προϋπόθεση ότι οι θέσεις δεν θα έχουν συμπληρωθεί από τους κατάλληλους υποψηφίους σε κάποια από τις παραπάνω φάσεις αξιολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν ένα πλήρες βιογραφικό καθώς και τουλάχιστον δύο ονόματα για συστατικές επιστολές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sdena@upatras.gr, υπόψη Αναπλ. Καθηγητή Σπύρου Δενάζη, και να αναφέρουν στο Θέμα του μηνύματος τoν κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα. 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.