Διάκριση Διπλωματικής Εργασίας

Η διπλωματική εργασία της φοιτήτριας κ. Ελένης Ίσα, «On the Detection of Hardware Trojans, in Hardware Security», υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγ. κ. Νικολάου Σκλάβου, πήρε το βραβείο καλύτερης εργασίας (Best Student Thesis Award) στο Design Test Verification and EDA (DTVEDA'17) Workshop 2017, που πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Ιουλίου, 2017.

Πρόκειται για μια διάκριση, που επιβεβαιώνει την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, σε σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής και μελλοντικές επιστημονικές κατευθύνσεις.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.