ΠΜΣ ΕΤΥ, ΟΣΥΛ, ΣΕΣΕ: Επικουρικό Έργο στο Εργαστήριο Η/Υ (Υπολογιστικό Κέντρο)

zaro's picture
Category: 

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές,

στα πλαίσια της υποχρέωσης προσφοράς επικουρικού έργου στο ΤΜΗΥΠ από
τους  μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, περιλαμβάνεται και η
προσφορά υπηρεσιών στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΕΗΥ -
Υπολογιστικό Κέντρο) του ΤΜΗΥΠ.

Το επικουρικό έργο στο ΕΗΥ περιλαμβάνει εβδομαδιαια απασχόληση 8 ωρων
για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, είτε με καθήκοντα χειριστή κατά το ωράριο
λειτουργίας του ΕΗΥ (καθημερινά 09:00-18:00), είτε με καθήκοντα
υποβοήθησης στη διαχειριση των συστημάτων & υπηρεσιών του ΕΗΥ.

Τα καθήκοντα των χειριστών είναι η επίβλεψη του χώρου και του ωραρίου,
καθώς και η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε πρώτο επίπεδο προς τους
χρήστες: δημιουργία δελτιών αναφοράς προβλημάτων για λογαριασμό των
χρηστών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, διαχείριση εκτυπώσεων, κ.ά.

Τα καθήκοντα υποβοήθησης διαχειριστή συστημάτων & υπηρεσιών του ΕΗΥ
αφορούν στην περαιτέρω εκπαίδευση/εξειδίκευση σε σύγχρονες τεχνολογίες
διαχείρισης συστημάτων (πχ διακομιστών Linux, κεντρικών μεταγωγέων
δικτύου, κλπ) και υπηρεσιών (πχ υπηρεσίες διαδικτύου, παγκόσμιου ιστού),
με στόχο την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών καθώς και την εγκατάσταση/διαμόρφωση
νέων διακομιστών και δικτυακών συσκευών.

Η διάρκεια παροχής επικουρικού έργου στο ΕΗΥ είναι από την 01.10.2017
έως τις 31.03.2018 (χειμερινό εξάμηνο) και από την 01.04.2018 έως τις
31.10.2018 (εαρινό εξάμηνο). Όσοι επιλεγούν για επικουρικό έργο στο
χειμερινό εξάμηνο, θα έχουν προτεραιότητα επιλογής και για το εαρινό
εξάμηνο. Τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο η παροχή επικουρικού
έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με το μειωμένο ωράριο λειτουργίας του ΕΗΥ
(το μεγαλύτερο μερος του Αυγούστου το ΕΗΥ είναι κλειστό).

Το επικουρικό έργο που παρέχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο ΕΗΥ είναι
ισότιμο με οποιοδήποτε άλλο επικουρικό έργο προσφέρεται στο ΤΜΗΥΠ (π.χ.
φροντιστήριο, επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων, κλπ) και επομένως απαιτείται
υπευθυνότητα, σοβαρότητα και συνέπεια στην τήρηση του ωραρίου, ειδικά όσον
αφορά το επικουρικό έργο του χειριστή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην σχετική
εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί, στέλνοντας ταυτοχρόνα και mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση

support@ceid.upatras.gr

έως 26.10.2017, στο οποίο να δηλώνουν την προτίμησή τους (χειριστής, ή
υποβοήθηση διαχειριστή συστημάτων & υπηρεσιών του ΕΗΥ).

Όσοι επιλεγούν, θα κληθούν εντός της 1ης εβδομάδας του Νοεμβρίου 2017 να
δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του ΕΗΥ,
και να συν-διαμορφώσουν (μαζί με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς
φοιτητές) το ωράριο απασχόλησής τους.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Χρήστος Ζαρολιάγκης
Δ/ντης ΕΗΥ

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.