Διεξαγωγή δοκιμαστικών μαθημάτων

secretary's picture

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στις βαθμίδες Καθηγητή/Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Δομές Δεδομένων και Συστήματα Λογισμικού για διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων” του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π) θα διεξαχθούν την Τρίτη 5/12/2017, στην αίθουσα Συνέλευσης του Τμήματος, δοκιμαστικά μαθήματα από τους υποψήφιους ως κάτωθι:

  1. 11.00 πμ, από τον Δρ Σιούτα Σπυρίδων, μάθημα με τίτλο: «Δομές Κατακερματισμού (Hashing)»
  2. 12.00 μμ, από τον Δρ Παπαστεφανάτο Γεώργιο, μάθημα με τίτλο: «Δομές Δεδομένων για Ξένα Σύνολα (Δομές Union-Find)
  3. 15.00 μμ, από τον Δρ Κουτσομητρόπουλο Δημήτρη, μάθημα με τίτλο: «Δομές Ευρετηρίων (B-Trees και B+ trees)».
  4. 16.00 μμ, από τον Δρ Κωνσταντόπουλο Στασινό, μάθημα με τίτλο: «Μελανέρυθρα Δένδρα Αναζήτησης (Red-Black Trees)».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τα δοκιμαστικά μαθήματα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.