Εξέταση Μεταπτυχιακού Μαθήματος "Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα" - ΕΤΥ

bouras's picture
Category: 

Σας ενημερώνω ότι η εξέταξη του μεταπτυχιακού μαθήματος "Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα" θα πραγματοποιηθεί 16/02/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00-18:30 στις αίθουσες Β4-Β3.

 

Ο διδάσκων,

Χρήστος Ι. Μπούρας, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.