Σημειώσεις και Εγγραφές στο Οργανα & Μετρήσεις

christides's picture
Category: 

Η διανομή των σημειώσεων με τις εργαστηριακές ασκήσεις θα γίνει την:

Τρίτη 20/02/2018, ώρα 12:00-13:00, αίθουσα ΑΠ7 την ώρα του μαθήματος.

Τετάρτη 21/02/2018, 11:00-12:30, στο ισόγειο του Β-κτιρίου εντός του εργαστηρίου Φυσικής.

Για την παλαβή τους πρέπει να προσέρχεστε με την φοιτητική σας ταυτότητα (άλλες ταυτότητες δεν γίνονται δεκτές). Υποχρεωτικά, κατά την προσέλευση σας στην κάθε μια εργαστηριακή άσκηση, πρέπει να έχετε μαζί σας το φυλλάδιο ασκήσεων, αλλιώς δεν θα σας επιτρέπεται η είσοδος.

Εγγραφές στο Όργανα & Μετρήσεις

Οι εγγραφές στα τμήματα των εργαστηριακών ασκήσεων έχουν ολοκληρωθεί μέσω του eclass.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα, τα τμήματα, και οι 5 εργαστηριακές ασκήσεις θα βρίσκονται στο eclass του μαθήματος, όπου πρέπει να εγγραφείτε για να παρακολουθείτε διαρκώς τις σχετικές ανακοινώσεις και να λαμβάνετε οδηγίες.   

Στους φοιτητές μεγαλύτερων ετών υπάρχουν 2 κατηγορίες: του νέου ( έως και 4ο έτος) και του παλιού (>4ου) προγράμματος σπουδών. Στο νέο πρόγραμμα είναι οι φοιτητές μέχρι και το 4ο έτος, όπου ισχύουν:

1) Όσοι έχουν βαθμολογημένες αναφορές από τις 5 εργαστηριακές ασκήσεις, θα πρέπει να εγγραφούν μέσω progress στο μάθημα (όχι σε τμήμα) και να δώσουν την τελική εξέταση όταν οριστεί τον Ιούνιο ώστε να βαθμολογηθούν.

2) Όσοι δεν έχουν βαθμολογημένες αναφορές από τις 5 εργαστηριακές ασκήσεις, θα πρέπει να εγγραφούν στο progress και σε ένα εργαστηριακό τμήμα, ώστε να κάνουν όλες τις ασκήσεις, και τέλος να δώσουν την τελική εξέταση όταν οριστεί τον Ιούνιο ώστε να βαθμολογηθούν.

3) Όσοι γράφτηκαν σε τμήματα και δεν θα έπρεπε γιατί ανήκουν στην κατηγορία 1 (παραπάνω) να στείλουν email: gkoukiou@upatras.gr με τα στοιχεία τους και το τμήμα στο οποίο έχουν γραφτεί, ώστε να διαγραφούν.

Στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών ανήκουν το 5ο έτος και πάνω, όπου αυτοί μόνον εξετάζονται γραπτώς στην κάθε εξεταστική, εφόσον έχουν εγγραφεί μέσω progress στο μάθημα (όχι σε τμήμα).

Εκ του εργαστηρίου,

Χ. Χρηστίδης

Related Lesson: 
Electrical Measurements and Instrumentation

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.