Επίσκεψη μαθητών Λυκείου Καστριτσίου, Δευτέρα 26-3-2018

secretary's picture
Category: 

Πρόγραμμα επίσκεψης μαθητών από το Λυκείο Καστριτσίου, τη Δευτέρα 26-3-2018.

9:30-9:40      Καλωσόρισμα από πρόεδρο ΤΜΗΥΠ Ε. Γαλλόπουλο

9:40-9:55      Παρουσίαση τμήματος, Δ. Κουτσομητρόπουλος

9:55-10:20    Δραστηριότητες Εργαστηρίου MDAKM, Β. Μεγαλοοικονόμου, Κ. Δελτούζος, Θ. Παπαστεργίου

10:20-10:40  Ασφάλεια και Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ν. Σκλάβος, Π. Παναγιώτου

10:40-11:00  Επίδειξη του συστήματος BCI (Brain-Computer Interface), Κ. Μπερμπερίδης, Κ. Μαρκόπουλος

11:00-11:20  Ξενάγηση στο ΥΚ, Μ. Γεωργουδάκης

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.