Αποτελέσματα Θεωρία Κυκλωμάτων

christides's picture
Category: 

Η βαθμολόγηση εμφανίζεται μόνον για τα ονόματα στην λίστα του progress. Τα γραπτά που δεν εμφανίζονται στο progress δεν βαθμολογήθηκαν και δεν λαμβάνονται υπόψη. Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου (με email) μόνον όσοι εμφανίζονται στην λίστα του progress. Η σωστή απάντηση στο ερώτημα 2Β, είναι ΙΝ=1,5 A, επειδή V=6V=V2-V1.

Προσεχώς θα ανακοινωθεί η ημέρα και ώρα που μπορούν να δούν το γραπτό τους όσοι το επιθυμούν.

Related Lesson: 
Circuit Theory

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.