Ημερήσια Διάταξη πρόσκληση της υπ' αριθμ.: 137/17-7-2018 Συνέλευσης Τμήματος

Ημερήσια Διάταξη-πρόσκληση της υπ’ αριθμ. 137 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,

που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17-7-2018 και ώρα 9:00 πμ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος στο ισόγειο του κτηρίου, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί εξ’ αναβολής την Τετάρτη, 18-7-2018 και ώρα 11.30 πμ στην ίδια αίθουσα.
1. Φοιτητικά θέματα
2. Άδειες Μελών ΔΕΠ
3. Άδειες Μελών ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ
4. Οικονομικά θέματα
5. Ανάθεση μαθημάτων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.
6. Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

Θέματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών
1. Ανακοινώσεις - Τρέχοντα

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ευστράτιος Γαλλόπουλος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.