Μάθημα αναπλήρωσης - Θεωρία Γραφημάτων & Εφ/γές

scosmada's picture
Category: 

Επειδή λόγω εκτάκτων συνθηκών δεν έγιναν τα μαθήματα της Τετάρτης 14 Νοεμβρ. και της Παρασκευής 16 Νοεμβρ, θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης την ΠΕΜΠΤΗ 29 Νοεμβρίου, Ώρες 10 - 1, στην Αίθουσα ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΑΣ1 (είσοδος δεξιά από το ασανσέρ, αριστερά από την είσοδο της Γραμματείας). Το μάθημα θα έχει χαρακτήρα προαιρετικού Φροντιστηρίου. 

Σ. Κοσμαδάκης 

Related Lesson: 
Graph Theory and Applications

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.