Ημερήσια Διάταξη-Πρόσκληση της υπ' αριθμ.: 143/4-12-2018 Συνέλευσης Τμήματος

Ημερήσια διάταξη-πρόσκληση της υπ' αριθμ. 143 Συνέλευσης του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη, 4-12-2018 και ώρα 10.30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων με τα εξής θέματα:

1.    Συζήτηση για την υπαγωγή του ΤΜΗΥΠ στο 4ο πεδίο (Οικονομικά και Πληροφορική).
2.    Ανακοινώσεις-Αιτήσεις-Τρέχοντα
3.    Φοιτητικά θέματα
4.    Άδειες Μελών ΔΕΠ
5.    Οικονομικά θέματα
6.    Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών με γνωστικό αντικείμενο «Τοπολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι με Εφαρμογές στην Οικονομική θεωρία και την Επιστήμη των Υπολογιστών» ΑΡΡ 7950, κ. ΑΠΕΛΛΑ, ΦΕΚ 1026/17-9-2018/Γ.
7.    Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-19
8.    Εισηγητική έκθεση για τη μετάταξη στο Τμήμα του Δρ Βασιλείου Βασιλόπουλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 4α και 4β του Ν. 4452/2017.
Θέματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών
1.    Ανακοινώσεις-Αιτήσεις-Τρέχοντα
2.    Αιτήσεις για ορισμούς/αλλαγές επιβλεπόντων, τριμελών επιτροπών και θεμάτων μεταπτυχιακής εργασίας.
3.    Φοιτητικά θέματα
4.    Ανακήρυξη σε διδάκτορα του ΤΜΗΥΠ του κ. Δ. Αμαξηλάτη
5.    Απονομές ΜΔΕ στους κκ Α. Μουντζούρη και Σ. Καλογιάννη

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος

Ευστράτιος Γαλλόπουλος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.