Πρακτική Άσκηση στην Ecole CentraleSupelec, Rennes, France, με προοπτική εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

berberid's picture
Category: 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης.   Ο φοιτητής που θα επιλεγεί θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με πλήρη οικονομική κάλυψη (υποτροφία) για επιπλέον 3 χρόνια.

Συνεπιβλέπων της Πρακτικής Άσκησης και της Διδακτορικής Διατριβής θα είναι ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Γεώργιος Ροπόκης, ο οποίος είναι απόφοιτος αλλά και Διδάκτορας του ΤΜΗΥΠ.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.