Διάκριση Καθηγητή Ιωάννη Χατζηλυγερούδη

Ο Καθηγητής του Τμήματος κ. Ιωάννης Χατζηλυγερούδης επελέγη ως Πρόεδρος Επιτροπής Προγράμματος (PC Chair) του Διεθνούς Συνεδρίου The 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2019). Το IISA είναι μια σειρά διεθνών συνεδρίων με IEEE technical support και δημοσίευση εργασιών στην IEEE Explore. Το IISA-19 θα διεξαχθεί στην Πάτρα 15-17 Ιουλίου 2019.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.