ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ <<ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ>>

pvlds's picture
Category: 

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και παρουσιάσει την εργασία τους στο μάθημα, να την αποστείλλουν στο παρακάτω email: ceid_ne5478@protonmail.com , έως τις 17/06/2019 (Δευτέρα).

 

Ο Διδάσκων,

Γεώργιος Παυλίδης 

Related Lesson: 
Computational Methods in Economics

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.