Βαθμολογία Θεωρία Κυκλωμάτων

christides's picture
Category: 

Στα έγγραφα του μαθήματος Θεωρία Κυκλωμάτων υπάρχουν τα αρχεία με την βαθμολογία της εξεταστικής Ιουνίου 2019. Στην βαθμολόγηση έχει ληφθεί υπόψη και η επιπρόσθετη βαθμολογία από την εργασία DAC R-2R (σύμφωνα με τους κανόνες που ανακοινώθηκαν για την εργασία). 

Την Τρίτη 2-7-2019, ώρες 12:30-14:00, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο μου όσοι επιθυμούν να δούν το γραπτό τους. Για άλλα θέματα επικοινωνείτε μαζί μου με email (αναγράφετε πάντα τον ΑΜ).

Χ. Χρηστίδης

Related Lesson: 
Circuit Theory

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.