Εξέταση "Θεωρία Γραφ/ων & Εφ/γές" - "Διακριτά Μαθ/κά ΙΙ" ΤΡΙΤΗ 27-8

scosmada's picture
Category: 

Για την εξέταση στο "Θεωρία Γραφ/ων & Εφ/γές" - "Διακριτά Μαθ/κά ΙΙ την Τρίτη 27-8:

"Οι φοιτητές του Ε' Ετους ΜΟΝΟ, να έλθουν στην Αίθουσα ΒΑ.
Οι φοιτητές των Ετών Β΄, Γ΄, Δ΄ και Επί Διπλώματι, να έλθουν στην Αίθουσα ΑΦΕ.


Σ. Κοσμαδάκης

Related Lesson: 
Graph Theory and Applications

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.