Θέση εργασίας στη Data RC για κατόχους μεταπτυχιακού

vergos's picture
Category: 

Αναζητούμε σύμβουλο με εμπειρία σε ζητήματα δημόσιας διοίκησης, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η θέση αναφέρεται στον τομέα «Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» της DATA RC στα γραφεία μας στην Πάτρα.
Βασικές αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη προτάσεων, αξιολόγηση νέων ιδεών και συνεργασιών στο φάσμα της συμβουλευτικής υποστήριξης φορέων του δημοσίου τομέα
 • Σχεδιασμός, προετοιμασία, συντονισμός και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Παρακολούθηση σχετικών προσκλήσεων και διαγωνισμών του δημοσίου τομέα
 • Διοικητική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο των παραπάνω έργων
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων και των παραδοτέων τους
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών στους τομείς της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης

Απαιτούμενα προσόντα/ δεξιότητες/ εμπειρίες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ & Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 •  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 •  Άριστη γνώση εφαρμογών Microsoft Office
 •  Ευχέρεια στη συγγραφή αναφορών και προτάσεων
 •  Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
 • Τουλάχιστον δύο έτη προϋπηρεσίας στο σχεδιασμό, προετοιμασία, συντονισμό, εξειδίκευση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Interreg, κλπ.)
 • Τουλάχιστον δύο έτη προϋπηρεσίας στη διοικητική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη έργων φορέων του δημοσίου τομέα
 • Για τους άρρενες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρουμε:

 • Πλήρη απασχόληση και προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Διευκόλυνση μετεγκατάστασης στην Πάτρα, στην περίπτωση που απαιτηθεί

Σε περίπτωση που βρίσκεις ενδιαφέρουσα την πρόταση να ενταχθείς στο δυναμικό της εταιρείας μας, στείλε μας το βιογραφικό σου μαζί με μια πρόσφατη φωτογραφία στο έως τις 30 Νοεμβρίου 2019. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Σχετικά με τους όρους αποστολής βιογραφικού σημειώματος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.