Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδ. έτος 2019-2020

ioanna's picture

Μετά τη σχετική προκήρυξη δώδεκα (12) υποψήφιοι υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος εντός της προθεσμίας, που έληγε στις 30.09.2019 και είναι οι παρακάτω:

 

A/A

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου

Μάθημα που αιτήθηκε

1

ΑΜΑΞΗΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κατανεμημένα Συστήματα Ι

2

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων

3

ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Λογική Σχεδίαση ΙΙ

4

ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παράλληλη Επεξεργασία

Λογισμικό & Προγραμματισμός Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης

5

ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δομές Δεδομένων

6

ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Λογική Σχεδίαση ΙΙ

Ηλεκτρικές Μετρήσεις & Οργανομετρία

7

ΚΟΥΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ηλεκτρικές Μετρήσεις & Όργανομετρία

8

ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σύγχρονα Θέματα Αρχιτεκτονικής  Υπολογιστών

Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές

9

ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τεχνητή Νοημοσύνη

10

ΠΕΡΙΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική

11

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές

12

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Λογική Σχεδίαση ΙΙ

 

 

Στην υπ΄αριθμ. 158/22.9.2019 Συνέλευση του Τμήματος αποφασίστηκε η επιλογή υποψηφίων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδ. έτος 2019-2020 και είναι οι παρακάτω:

 

A/A

 

Ονοματεπώνυμο

Μάθημα

1

ΑΜΑΞΗΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κατανεμημένα Συστήματα Ι

υποχρεωτικό κατ΄ επιλογή χειμερινού εξαμήνου

2

ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Λογισμικό & Προγραμματισμός Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης

υποχρεωτικό κατ΄ επιλογή χειμερινού εξαμήνου

3

ΠΕΡΙΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Τεχνητή Νοημοσύνη

μάθημα 5ου εξαμήνου

A/A

Ονοματεπώνυμο

Μάθημα

1

ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Λογική Σχεδίαση ΙΙ

μάθημα 2ου εξαμήνου

2

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Λογική Σχεδίαση ΙΙ

μάθημα 2ου εξαμήνου

3

ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παράλληλη Επεξεργασία

μάθημα 6ου εξαμήνου

4

ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δομές Δεδομένων

μάθημα 4ου εξαμήνου

5

ΚΟΥΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ηλεκτρικές Μετρήσεις & Όργανομετρία

μάθημα 2ου εξαμήνου

6

ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σύγχρονα Θέματα Αρχιτεκτονικής  Υπολογιστών

μάθημα 4ου εξαμήνου

7

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές

μάθημα 8ου εξαμήνου

 
Απο τη Γραμματεία

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.