ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

alexiou's picture
Category: 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Φοιτητ-ές/-ριες, που βρίσκονται σε έτος μεγαλύτερο ή  ίσο του Γ' και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις των μαθημάτων TΠΥ ή  ΕΕΥΕ,  ΛογΣχεδ Ι, ΛογΣχεδ ΙΙ, εργ. ΛογΣχεδ   και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ι, και επιθυμούν να "βοηθήσουν" στη  διεξαγωγή του εργαστηρίου Λογικής Σχεδίασης να στείλουν  ένα mail στον υπογράφοντα με

subject της μορφής :  logiclab2019-20  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ

μέχρι τις TET 20/2/2020 13:00

Στο σώμα του mail να γραφούν οι βαθμοί των παραπάνω  αναφερομένων μαθημάτων.

Γ. Φ. Αλεξίου

 

Related Lesson: 
Digital Design II

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.