Βαθμοί Θεωρία Γραφ/ων & Εφ/γές - Έτη Β' και Γ'

scosmada's picture
Category: 

Οι βαθμοί στο "Θεωρία Γραφημάτων & Εφ/γές", για το Β' και για το Γ' Έτος, έχουν δημοσιευτεί στο ΨΑ. Οι φοιτητές που θέλουν να δούν το γραπτό τους, μπορούν να έρθουν στο γραφείο μου (Νέο Κτίριο Β' 'Οροφος) την Τετάρτη 4 Μαρτίου από τις 12 ως τις 5.

Σ. Κοσμαδάκης 

Related Lesson: 
Graph Theory and Applications

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.