Επί διπλώματι φοιτητές : Εξέταση στη Λογική Σχεδίαση Ι

vergos's picture
Category: 

Οι επί διπλώματι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Λογική Σχεδίαση Ι στο Ψηφιακό Άλμα και που σκοπεύουν να εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ και όχι ΑΡΓΟΤΕΡΑ από τις 4 Ιουνίου να εγγραφούν στο μάθημα "Λογική Σχεδίαση Ι" στο eclass
( https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1015/ ),
χρησιμοποιώντας τον κωδικό LD1_COVID

H παρούσα αφορά μόνο τους επί διπλώματι φοιτητές και όχι φοιτητές των Α' έως Ε' ετών.

Related Lesson: 
Digital Design I

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.