Εξέταση στο μάθημα Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες- Ιούνιος 2020

bouras's picture
Category: 

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 30/06/2020 μέσω της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr κάνοντας χρήση της επιλογής Ασκήσεις και απαντώντας σε είκοσι (20) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται στα τριάντα (30) λεπτά.

 Δικαίωμα εξέτασης έχουν όσοι βρίσκονται στην ομάδα χρηστών με την ονομασία «Εξέταση Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες - Ιούνιος 2020».

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια δεν βρίσκεται στην παραπάνω ομάδα αυτό σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις είτε γιατί δεν είχε δηλώσει το μάθημα στο progress είτε γιατί δεν έκανε εγγραφή στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr

Related Lesson: 
Telematics and New Services

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.