Επικείμενη προκήρυξη νέας θέσης μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Υλικό ή/και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών»

chair's picture

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναμένεται προκήρυξη μίας νέας θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Υλικού του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο «Υλικό ή/ και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.