Προκήρυξη κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

ioanna's picture


                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                               ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                             ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση μίας κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Υλικό ή/και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1854/18-11-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 18-11-2020)
ΑΔΑ: Ω9Θ9469Β7Θ-ΩΨ5     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18893

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι στις    26  /   1  / 2021

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

  
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής   e-mail: secretary@ceid.upatras.gr Ιστότοπος: www.ceid.upatras.gr

τηλ.: 2610- 996939/996940/996941                                                                                                                                                                                                                
 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.