Τμήματα Εξέτασης Θεωρία Γραφ/ων & Εφ/γές - Διακριτά Μαθ/κά ΙΙ, 28 - 1 - 2021

scosmada's picture
Category: 

Η εξέταση του μαθήματος "Θεωρία Γραφημάτων & Εφαρμογές - Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ" θα είναι ΓΡΑΠΤΗ EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ στο EXAMS Ε-CLASS, με ταυτοποίηση εξεταζομένων και εποπτεία της διαδικασίας μέσω κάμερας στο ΖΟΟΜ. Η εξέταση θα γίνει σε πέντε τμήματα διάρκειας 105 λεπτών το καθένα, ώς εξής:

Τμήμα 1          11:00 - 12:45

Τμήμα 2          1:00 - 2:45

Τμήμα 3          3:00 - 4:45

Τμήμα 4          5:00 - 6:45

Τμήμα 5          7:00 - 8:45

Οι φοιτητές που θα αποφασίσουν να εξεταστούν πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΤΜΗΜΑ, με εγγραφή στην αντίστοιχη Ομάδα Χρηστών στο EXAMS Ε-CLASS. Άν συμπληρωθούν όλα τα Τμήματα, ο επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων θα αυξηθεί.

Οι εγγραφές στα Τμήματα πρέπει να ολοκληρωθούν ΜΕΧΡΙ την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Ιανουαρίου στις 6:00 μμ - μετά οι Ομάδες Χρηστών θα κλείσουν για να γίνουν οι τελικοί έλεγχοι..

Υπενθύμιση:  στα Τμήματα μπορούν να εγγραφούν μόνο φοιτητές που είναι γραμμένοι στο EXAMS Ε-CLASS μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Αυγούστου (όπως έχει ζητηθεί), και είναι γραμμένοι ΚΑΙ ΣΤΟ PROGRESS.

 

Θα υπάρξουν επόμενες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο Ε-CLASS (παλαιό και νέο), σχετικά με τις διαδικασίες ταυτοποίησης / εξέτασης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλώ στέλνετε μηνύματα ΜΟΝΟ ΣΤΟ EXAMS Ε-CLASS -- μην στέλνετε στις προσωπικές μου διευθύνσεις.

Σ. Κοσμαδάκης

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.