Έναρξη μαθήματος Σημασιολογίας

scosmada's picture
Category: 

Το μάθημα επιλογής "Σημασιολογία στην Επιστήμη των Υπολογιστών" θα αρχίσει την Τετάρτη 3 Μαρτίου, και θα γίνεται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας zoom. Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος βρίσκεται στο e-class, και ο σύνδεσμος για το εικονικό δωμάτιο είναι στο αρχείο zoom link.pdf στο πεδίο 'Εγγραφα'.

Σ. Κοσμαδάκης

Related Lesson: 
Semantics and Program Correctness

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.