Έναρξη μαθήματος "Παράλληλη Επεξεργασία" 4/3

stratis's picture
Category: 

Ενημερώνουμε ότι το υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου "Παράλληλη Επεξεργασία" θα αρχίσει την Πέμπτη 4 Μαρτίου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα και το σύνδεσμο Zoom θα αναρτηθούν ως 2/3 στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass. 

Related Lesson: 
Parallel Processing

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.