Εξέταση μαθήματος «Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων» για τους επί Διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες (Εξεταστική Ιουνίου - Ιουλίου 2021)

bouras's picture
Category: 

Η εξέταση του μαθήματος «Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων» για τους επί Διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 9 Ιουνίου και ώρα 14:00.

Παρακαλούνται οι επί Διπλώματι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εξεταστική του Ιουνίου - Ιουλίου 2021, να εγγραφούν στην «Εξέταση μαθήματος» στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr μέχρι την Παρασκευή 4-06-2021 και ώρα 12.00 μμ. Η εγγραφή αυτή αποτελεί δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος. Για τη σύνδεση στην πλατφόρμα και την εγγραφή στην «Εξέταση μαθήματος»  θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν ΜΟΝΟ οι επί Διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες και ταυτόχρονα είναι εγγεγραμμένοι στο progress και έχουν δηλώσει συμμετοχή στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr μέχρι την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.

Όσον αφορά την εξέταση, σας ενημερώνω ότι θα ξεκινήσει ακριβώς στις 14:00, θα έχει διάρκεια 30 λεπτά και καλείστε να απαντήσετε σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Σημειώνω ότι πριν την εξέταση, θα πρέπει να έχετε μεριμνήσει για τα ακόλουθα:

  • Να διαθέτετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. σταθερό ή φορητό Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.) και να έχετε ελέγξει τη σωστή λειτουργία του κατά τον χρόνο της εξέτασης,
  • να εξασφαλίσετε καλής ποιότητας σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της εξέτασης
  • να συμμετάσχετε στις εξετάσεις αποκλειστικά και μόνο μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού σας

Για ό,τι χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με email στο .

 

Καλή επιτυχία,

Βασίλης Κόκκινος

Related Lesson: 
Public Networks and Internetworking

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.