Ηλεκτρονική εγγραφή πρωτοετών 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών: 5-12.10.2021

ioanna's picture
Category: 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 5.10.2021 έως και την Τρίτη 12.10.2021 θα πραγματοποιείται η ηλεκτρονική εγγραφή πρωτοετών ακαδ. έτους 2021-2022 στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών eggrafes.upatras.gr για φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορα (username και password βάζετε τους κωδικούς του σχολείου). Για να ολοκληρωθεί η εγγραφής σας πρέπει να αναρτήσετε στο πληροφοριακό σύστημα τα παρακάτω δικαιολογητικά σε μορφή pdf.

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • καθώς και μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Στην περίπτωση που είχατε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, δεν θα ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία, να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία.

Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως (χωρίς φυσική παρουσία).

Μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής από την Γραμματεία του Τμήματος, θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά εγγραφής και οι κωδικοί πρόσβασης για τις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από τη Γραμματεία

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.