Έναρξη του 'Θεωρία Γραφημάτων & Εφαρμογές'

scosmada's picture
Category: 

Το πρώτο μάθημα του  'Θεωρία Γραφημάτων & Εφαρμογές' θα γίνει αυτή την ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ώρα Φροντιστηρίου στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα).

Είναι απαραίτητο να έχετε μαζύ σας πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης/αρνητικού τέστ, σε έντυπη μορφή.

Μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος στο ECLASS, στη σελίδα

upatras eclass | Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές

Σ. Κοσμαδάκης

Related Lesson: 
Graph Theory and Applications

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.