Διεξαγωγή του μαθήματος Φυσική δια ζώσης

christides's picture
Category: 

Οδηγίες για την διεξαγωγή του μαθήματος Φυσική με φυσική παρουσία (δια ζώσης):

Οδηγίες διεξαγωγής του μαθήματος Φυσικής Χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Οι οδηγίες υπάρχουν και στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Επισημαίνω ότι θα πρέπει να τηρείτε τα: Σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία , που κοινοποιούνται από τον υπεύθυνο εφαρμογής του πρωτοκόλλου μέτρων προστασίας, πρόεδρο του τμήματος καθηγητή Ε. Γαλλόπουλο, καθώς και ότι πρέπει να γίνει Δήλωση φοιτητών στο edupass για την προσέλευση στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Από τον έλεγχο των πιστοποιητικών που πραγματοποιήθηκε στο μάθημα της 11-10-2021 διαπιστώνεται ότι η εμβολιαστική κάλυψη στο 1ο έτος είναι χαμηλή (στο 50%), εγκυμονώντας υψηλή μεταδοτικότητα σε περίπτωση που δεν τηρούνται αποστάσεις στις θέσεις σας και η αυστηρή εφαρμογή της μάσκας εντός της αιθούσης.

Τηρουμένων των παραπάνω, όσοι δεν διαθέτουν ένα από τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ πιστοποιητικά σε έντυπη (εκτυπωμένη σε χαρτί) μορφή κατά την ώρα προσέλευσης τους ΔΕΝ θα εισέρχονται στην αίθουσα (ΦΕΚ 4406, 24.09.2021, Άρθρο 4.1, σελ. 58493).

Είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι ο έλεγχος και η αυστηρή τήρηση των προαναφερομένων μέτρων προστασίας διαχωρίζει ή επιρεάζει με κάποιο τρόπο την αποδοχή σας ή την εγγραφή σας στο μάθημα. Η εγγραφή σας στα μαθήματα γίνεται από εσάς στην Ηλεκτρονική Γραμματεία | Upnet - Τμήμα Δικτύων Παν. Πατρών , δίχως καμία παρέμβαση. Για την χρήση της υπηρεσίας πρέπει να διαθέτετε Upnet ID.

Το βιντεοσκοπημένο μάθημα για τις 25 & 26-10-2021 υπάρχει διαθέσιμο: Νόμος Gauss - Δυναμικό, και σχετικό υλικό για μελέτη στους εξής Συνδέσμους του eclass: Electric Potential and Electric Potential Difference (Voltage)

Το βιντεοσκοπημένο μάθημα για τις 18 & 19-10-2021 υπάρχει διαθέσιμο: Νομος Gauss, και  σχετικό υλικό για μελέτη στους εξής Συνδέσμους του eclass: ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS, Electric Flux and Gauss's Law , Electric Field Visualised

Το βιντεοσκοπημένο μάθημα για τις 11 & 12-10-2021 υπάρχει διαθέσιμο: Διανυσματα 1 , και σχετικό υλικό για μελέτη στους εξής Συνδέσμους του eclass: Ηλεκτρικά πεδία, Coulomb's Law , Electric Field

Ο λόγος της φυσικής παρουσίας σας στο μάθημα είναι η αξιοποίηση της ενεργητικής ακρόασης, σε αντίθεση με την παθητική ακρόαση (πχ αντιγράφω τον πίνακα και μιλώ με τους διπλανούς μου ή ασχολούμαι με το κινητό μου), και η επικοινωνιακή μάθηση με στόχο την καλύτερη δυνατή κατανόηση. 

Χ. Χρηστίδης

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.