Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας (Δ. Σιάτρας)

berberid's picture
Category: 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Τρίτη 9/11/2021, ώρα 1μμ,  θα γίνει δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του κ. Γεωργίου Σιάτρα.  Το θέμα της εργασίας είναι:

«Μέθοδοι και εργαλεία για τον επιμερισμό της συνολικής μετρούμενης κατανάλωσης ενέργειας σε επιμέρους συσκευές»

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω αυτού του συνδέσμου.

 Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή,

Κων/νος Μπερμπερίδης, Καθηγητής ΤΜΗΥΠ (Επιβλέπων)

Ευάγγελος Δερματάς, Αν. Καθηγητής ΤΗΜΤΥ

Εμμ. Ψαράκης, Αν. Καθηγητής ΤΜΗΥΠ

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.