Εξέταση μαθήματος «Ευρυζωνικές Τεχνολογίες» για τους επί Διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες (Εξεταστική Ιανουαρίου 2022)

bouras's picture
Category: 

Η εξέταση του μαθήματος «Ευρυζωνικές Τεχνολογίες» για τους επί Διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00 - 17:00. Για αυτή την εξεταστική περίοδο, η εξέταση θα είναι ΜΟΝΟ προφορική και θα διαρκεί 10-15 λεπτά ανά φοιτητή/φοιτήτρια.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση θα έχουν ΜΟΝΟ οι επί Διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι στο progress του μαθήματος.
Παράλληλα, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στέλνοντας email στο μέχρι τις 26 Ιανουαρίου το αργότερο. Στο email θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας, ο Α.Μ. και το έτος σπουδών.

Μετά τον απαραίτητο έλεγχο και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα ενημερωθείτε για το ακριβές slot της προφορικής σας εξέτασης.

Καλή επιτυχία,
Βασίλης Κόκκινος

Related Lesson: 
Broadband Technologies

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.