Σεμινάριο CEID & Social Hour: "Highly-Efficient Data Series Processing on Modern Computing Platforms", Παναγιώτα Φατούρου, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

stratis's picture
Category: 
Τίτλος: Highly-Efficient Data Series Processing on Modern Computing Platforms
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Φατούρου, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 
Ημερομηνία-χώρος: Παρασκευή 14 Ιανουαρίου,  4-6μμ.
 
Περίληψη:  Processing of large collections of real-world data series is nowadays one of the most challenging and critical problems for a wide range of diverse application domains, including finance, seismology and other earth sciences, astrophysics, neuroscience, engineering, etc.  Due to the unprecedented growth in size that data series collections experience nowadays, traditional, serial-execution data series indexing technologies are rendered inadequate. Thus, one of the most pressing issues in data series processing is achieving enhanced performance and high scalability. This talk will present the first concurrent data series indexing solutions that are designed to inherently take advantage of modern hardware, in order to accelerate data series processing times for both on-disk and in-memory data. In particular, we will present a collection of algorithms that utilize multi-core and SIMD architectures, as well as Graphics Processing Units (GPUs) to tackle the performance and scalability goals. The algorithms to present are orders of magnitude faster than the state-of-the-art solutions for both disk-resident and in-memory data.
 
Σχετικά με την ομιλήτρια:  Panagiota Fatourou is a Professor at the Department of Computer Science of the University of Crete, Greece and the Institute of Computer Science (ICS) of the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH). She is currently working at the University of Paris, LIPADE as a Marie-Curie Individual Fellow (October 2021 – September 2022). She has repeatedly worked as a visiting Professor at the School of Computer and Communication Sciences, École Polytechnique Fédérale de Lausanne in Switzerland. She has worked as a postdoc at Max-Planck Institut für Informatik, Saarbrücken, Germany, and at the Computer Science Department of the University of Toronto, Canada. Her research interests focus on the principles of parallel and distributed computing.
Panagiota Fatourou has served as the chair of the ACM Europe Council (October 2019 – June 2021). Since July 2015, she is an elected member of the Council, currently serving as the Past Chair.  She has served as the editor of the Distributed Computing Column of the Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science (BEATCS), and as the General Chair of the ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC 2013)She has served as a member-at-large of the steering committees of PODC and OPODIS. She has been the PC co-Chair  of the 20th International Conference on Principles of Distributed Systems (OPODIS 2016), and of the 19th International Symposium on Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems (SSS 2017). She has served as an ACM Distinguished Speaker and a Featured ACM Member.  She has been the coordinator of a Marie-Curie Initial Training Network, the principal investigator of excellence grants from the Greek Secretariat for Research and Technology and HFRI, and she has extensive experience in managing EC- and nationally- funded projects.  Panagiota Fatourou is the founder and chair of Greek ACM-W  Chapter and she has served as the chair of the Evaluation Panel of the Minerva Informatics Equality Award, 2018. She has co-organized and co-chaired the 1st and the 2nd Summits on Gender Equality in Computing (GEC 2019 and GEC 2020) and she has been the scientific director and chair of the organizing committee of the 1st Summer School on Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics (WISTEM 2019). 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.