Σεμινάριο CEID & Social Hour: "Οι πρόσφατες κατευθύνσεις των διεθνών ενώσεων ΙΕΕΕ και ACM για την ανάγκη ουσιαστικής μεταρρύθμισης των προγραμμάτων σπουδών στην επιστήμη των υπολογιστών" , Σωτήρης Νικολετσέας, Καθηγητής ΤΜΗΥΠ

stratis's picture
Category: 
Τίτλος: "Οι πρόσφατες κατευθύνσεις των διεθνών ενώσεων ΙΕΕΕ και ACM για την ανάγκη ουσιαστικής μεταρρύθμισης των προγραμμάτων σπουδών στην επιστήμη των υπολογιστών"
Ομιλητής: Σωτήρης Νικολετσέας, Καθηγητής ΤΜΗΥΠ
 
Ημερομηνία-χώρος: Παρασκευή 11 Μαρτίου, 3-5μμ, ΤΜΗΥΠ, Αμφιθέατρο (Γ)
 
Περίληψη:  Ποιο είναι το διαχρονικό αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών και πώς επιδρούν σε αυτό οι ραγδαίες εξελίξεις στην σχετική έρευνα και τεχνολογία; Πώς χρειάζεται να τροποποιηθούν τα καθιερωμένα μοντέλα μάθησης; Μπορεί ένα πρόγραμμα σπουδών να συνδυάζει αρμονικά εναν μεστό, διαχρονικό κορμό μαθημάτων με την εστίαση και εμβάθυνση σε ουσιώδεις σύγχρονες και επερχόμενες τάσεις (όπως AI and data science, IoT and 5G networks, information engineering, cybersecurity); Ποιες ουσιώδεις δεξιότητες, ικανότητες και ιδιότητες του συγκροτημένου Μηχανικού Η-Υ οφείλει να προάγει ένα πρόγραμμα σπουδών ώστε να τον προετοιμάζει ολόπλευρα για τις αυξημένες απαιτήσεις της επιστήμης, της παραγωγής και της κοινωνίας; Σε μια περίοδο που το Τμήμα μας σχεδιάζει τη μεταρρύθμιση (μετά από σχεδόν 10 χρόνια) του προγράμματος σπουδών του, η ομιλία θα επιχειρήσει μια (κριτική) παρουσίαση των  σχετικών κατευθύνσεων που πρόσφατα εξέδωσαν οι διεθνείς επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις ΙΕΕΕ και ACM.
 
Σχετικά με τον ομιλητή:  Ο καθηγητής Σωτήρης Νικολετσέας διευθύνει την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΤΜΗΥΠ.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.