Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντών Τομέων

ioanna's picture

Ως ημερομηνία εκλογής των Δ/ντών Τομέων ορίστηκε η 27 η Ιουνίου 2022. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων κατατίθενται από 8-10/6/2022, ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως.

Επισυνάπτονται το έγγραφο της προκήρυξης, η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και το ΦΕΚ 5364/2021 όπου στο άρθρο 3 παρ.2 αναφέρεται η διαδικασία του διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.