ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

psarakis's picture
Category: 

Την Πέμπτη 7/7/2022 και ώρα 15:00, o Μεταπτυχιακός φοιτητής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  “Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών” (ΣΕΣΕ) Ευάγγελος Σαρτίνας θα παρουσιάσει εδώ την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του με τίτλο: "Εντοπισμός Φωτιάς και Καπνού σε Πραγματικό Χρόνο με από Κοινού Επεξεργασία Εικονοσειρών Καταγραφόμενων από Οπτική και Θερμική Κάμερα"

Η Εξεταστική Επιτροπή,

Εμμανουήλ Ζ. Ψαράκης, Αν. Καθηγητής ΤΜΗΥΠ (Επιβλέπων)
Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, Καθηγητής ΤΜΗΥΠ 
Δημήτριος Κοσμόπουλος,  Αν. Καθηγητής ΤΜΗΥΠ

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.