16 θέσεις για PhD σε Data Science (Sapienza, Rome)

akomninos's picture
Category: 

Πρόσκληση για υποψήφιους διδάκτορες με υποτροφίες από διάφορα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα ή/και βιομηχανία στο πανεπιστήμιο Sapienza στη Ρώμη. Η προθεσμία είναι 25 Αυγούστου και πρέπει να υποβληθεί μια ερευνητική πρόταση (μέχρι 8000 λέξεις) συν δύο συστατικές από καθηγητές.

Τα ερευνητικά πεδία είναι:

- Deep learning Robustness to adversarial samples and nonlinear corruptions

Funded by: LEONARDO Spa

- Geometric Deep Learning for Understanding Earthquakes

Funded by: ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

- ML based modelling of the lithosphere-atmosphere-ionosphere coupling

Funded by: ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

- Reinforcement learning for supply chain optimization

Fundedby: MACAI SRL

- Fairness, Bias, and Explainability of ML systems

Fundedby: SoBigData

- Roma Technopole - Digital Transition, FP2 - Energy transition and digital transition in urban regeneration and construction

Funded by: NEXT GEN EU

- Machine learning and predictive maintenance for mobility solutions of the future

Funded by: NEXT GEN EU

- Sensors fusion for the mobility of the future: automotive application of Artificial Intelligence for vehicle and road infrastructure

Funded by: NEXT GEN EU

- Methods and Representations in Graph Machine Learning and Natural Language Processing for Biomedical Applications

Funded by: NEXT GEN EU

- Optimal Data Processing for Earth Observation Applications from Hyperspectral Sensors

Funded by: NEXT GEN EU

- Learning Agent-Based Models of Opinion Dynamics from Data

Funded by: NEXT GEN EU

Αιτήσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο https://phd.uniroma1.it/web/concorso38.aspx?s=&i=3565&m=&l=EN&p=&a=

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.