Εξέταση στο Εργαστήριο Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Φθινόπωρο 2022, από απόσταση: Οδηγίες

gpoikonomou's picture
Category: 

Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τητές,

   Όσες / όσοι από εσάς:

- κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - ’21 αποκτήσατε δικαίωμα Εξέτασης στο μάθημα “Ψηφιακά
  Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο)” όπως διεξάχθηκε από απόσταση

- *ΔΕΝ* συμμετείχατε στο φετινό Ακαδημαϊκό Έτος (2021 - ’22) στη δια ζώσης διεξαγωγή του
  μαθήματος (ανεξαρτήτως αποτελέσματος και αριθμού παρουσιών)

- το έχετε δηλώσει φέτος (2021 - ’22) στο ΨΑ (progress)

- είστε εγγεγραμμένες/νοι στον ιστότοπο του eClass στο μάθημα:

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (23166NY) (CEID1120)

- και δεν το έχετε ξεπεράσει,


δείτε την ανακοίνωση:

https://eclass.upatras.gr/modules/announcements/index.php?course=CEID112...

(απαιτείται είσοδος). Αν δεν έχετε εγγραφεί στον παραπάνω ιστό-τοπο, κάνετέ το ακολουθώντας
τις οδηγίες του Τμήματος Δικτύων, ο υπογράφων δεν διαθέτει τα αναγκαία δικαιώματα.

   Καλή επιτυχία! Εκ του Εργαστηρίου,

Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ’
Πληροφορικής

Υ.Γ.1 Προσωπικά μηνύματα οποιασδήποτε φύσης στον διδάσκοντα, θα αγνοηθούν
Υ.Γ.2 Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σας παρουσιαστεί, ο διδάσκων δεν είναι υπεύθυνος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.