Εξέταση στο μάθημα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο), Φθινόπωρο 2024, από απόσταση: Οδηγίες

Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τητές,

Η Εξέταση αφορά σε φοιτήτριες/τητές του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – ’21 και σε όσες / όσους παλαιές/ούς
(πριν το 2014 – ’15) το επιθυμούν. Για τους όρους και τις συνθήκες της Εξέτασης, δείτε τον σύνδεσμο όπου
θα βρείτε οδηγίες για την Εξέταση την Παρασκευή, 30/08/2024 (προϋποθέτει εγγραφή):

https://eclass.upatras.gr/modules/announcements/index.php?course=CEID1120&an_id=242069

(απαιτείται είσοδος). Αν δεν έχετε εγγραφεί, κάνετέ το ακολουθώντας τις οδηγίες του Τμήματος Δικτύων.

Καλή επιτυχία! Εκ του Εργαστηρίου,

Γιώργος – Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ’
Πληροφορικής

Υ.Γ.1 Προσωπικά μηνύματα οποιασδήποτε φύσης στον διδάσκοντα, θα αγνοηθούν
Υ.Γ.2 Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σας παρουσιαστεί, ο διδάσκων δεν είναι υπεύθυνος

About the author

Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ' Τεχνολογίας Υπολογιστών, εμπειρία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Καθηγητής Αναλογικών / Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, ομιλών ιταλικά και αγγλικά σε άριστο βαθμό
Μετάβαση στο περιεχόμενο