Ύλη Μαθήματος

 
 
 1. Εισαγωγή στο Minix (εγκατάσταση και λειτουργία)

 2. Βασικές εντολές λειτουργικού συστήματος

 3. Κέλυφος BASH - scripts

 4. Επεξεργασία ροών κειμένου (sed/awk)

 5. Οργάνωση Λειτουργικού Συστήματος Minix - recompilation

 6. Λειτουργία του System Task

 7. Κλήσεις συστήματος

 8. Ανάθεση μνήμης

 9. Διεργασίες και χρονοπρογραμματισμός

 10. Διαχείριση μνήμης

 11. Σήματα

 12. Σύστημα Αρχείων