Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ

2011-2012

 

 


Στοιχεία του μαθήματος


Υποχρεωτικό μάθημα  Δ'  Εξαμήνου

Διδάσκων : καθηγητής Σταύρος Κοσμαδάκης (scosmada@ceid.upatras.gr) 

Επικουρικό έργο : Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος (theodork@ceid.upatras.gr)

 


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος


    Το μάθημα διδάσκεται στο τέταρτο εξάμηνο και αποτελεί Υποχρεωτικό Μάθημα του τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων . Το μάθημα διαπραγματεύεται την Θεωρία Γράφων καθώς και διάφορους αλγόριθμους από μία φορμαλιστική σκοπιά . Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει αυτήν ακριβώς την τυπικότητα που χρειάζεται για την ανάπτυξη μιας μαθηματικής θεωρίας  που να περιγράφει με ακρίβεια τους γράφους 

 


Νέα του μαθήματος
Το φροντιστήριο του μαθήματος θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή 15:00 – 16:30 στην αίθουσα Β4.
 

(σημειώνεται ότι η ώρα του φροντιστηρίου της Παρασκευής είναι επιπρόσθετη  στο υπάρχον πρόγραμμα)

 


Ύλη του μαθήματος 


 

 Ως βασικό σύγγραμμα του μαθήματος χρησιμοποιούνται οι διδακτικές σημειώσεις 

 "Εισαγωγή στα Γραφήματα , Θεωρία-Ασκήσεις"  του Σταύρου Κοσμαδάκη .


  

 


Χρήσιμοι σύνδεσμοι


 

<> 
NEW :  Για να διαβάσετε τα .ps αρχεία των σημειώσεων χρειάζεστε την  γλώσσα Ghostscript.
1) Επισκεφθείτε την σελίδα
  http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/ 
2) Κατεβάστε την νεότερη έκδοση της
Ghostscript και εγκαταστήστε την στον υπολογιστή σας
3) Κατεβάστε το περιβάλλον
GSView από την ίδια σελίδα και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας


Προσοχή :
  ΠΡΩΤΑ εγκαθιστάτε την Ghostscript και ΜΕΤΑ το περιβάλλον GSView.Comments : theodork@ceid.upatras.gr